contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Opdatering til investorer

Til investorerne i Lundgreen’s Invest – China

Siden midten af sidste uge har finansmarkedet oplevet et signifikant udsalg af kinesiske aktier, specielt i de selskaber der primært handles uden for Kina. Nogle af handelsdagene har faldet været så stort, at det svarer til de tab markedet oplevede på nogle af de mest negative dage gennem den globale finanskrise i 2008. Dette tillader jeg mig at komme med en kort kommentar til.

Den negative udvikling gennem den seneste uge skyldes en række årsager, der mere eller mindre tilfældigt optræder på samme tid. Men uagtet årsagen, så har de kraftige bevægelser også betydet, at internationale investorer har tvangsrealiseret positioner i kinesiske aktier. Indenlandske kinesiske investorer har benyttet lejligheden til at købe op i Hong Kong markedet, men ikke nok til at kunne matche salget fra de internationale investorer.

Startskuddet til det isolerede salg af kinesiske aktier kom i sidste uge. De amerikanske myndigheder offentliggjorde navnene på fem kinesiske virksomheder, der vil blive afnoteret fra børsen i New York i 2024, hvis de amerikanske myndigheder ikke får adgang til virksomhedernes regnskabsmateriale, som myndighederne i USA forlanger. Der er ikke noget nyt bag meddelelsen, men det er første gang, at USA har offentliggjort konkrete navne på selskaber der risikerer at blive afnoteret.

Gennem de sidste 12 måneder er kinesiske aktier i flere runder blevet solgt ned grundet risikoen for afnoteringer i New York. Flere opgørelser har allerede sidste år vist, at mange amerikanske investorer har forladt kinesiske aktier af denne grund. Dette gælder særligt de investorer i USA, der udelukkende kan investere i aktier, som er noteret på en børs i USA. Men sidste uges meddelelse blev betragtet, som yderligere en negativ nyhed i et, i forvejen, negativt aktiemarked, hvilket igen forstærkede den negative spiral.

Det skal nævnes, at en afnotering i New York betyder, at der i stedet kommer en notering i Hong Kong. Desuden ændrer en afnotering i New York ikke selskabets muligheder for at vækste og skabe indtjening. De fem udpegede selskaber er, efter kinesisk målestok, mindre selskaber.

Nedlukningen af Shenzhen grundet Covid-19, som blev meddelt forleden dag, medførte et kursfald på fem pct. hvilket er rimeligt nok. Allerede ved udgangen af 2021 var det vores vurdering, at en isoleret risikofaktor for Kina i år netop ville være nultolerance politikken overfor Covid-19. Med en stærkt smittende omikron-variant bliver det vanskeligt at fastholde den hidtidige strategi med hårde nedlukninger af storbyer.

Dette betragter jeg som et eksempel på en risiko der nu har større betydning for den kinesiske økonomi, og dermed aktiemarkedet, end så mange andre økonomier. Hertil er der også modvægte, for eksempel har Kinas økonomi været tilbage på vækstsporet siden 2020 – der er plusser og minusser ved enhver geografisk aktieallokering i tiden.

I 2021 havde vi endnu en gang en heldig hånd i forvaltningen af Lundgreen’s Invest – China, selvom et plus på tre pct. i absolutte termer ikke er prangende, men kolleger i markedet oplevede et minus på 10 pct. for den samme periode.

Ved indgangen til dette år betragtede vi investeringsforeningens aktieportefølje som billig, men det generelle fald i det globale aktiemarked i år rammer naturligvis alle aktieinvesteringsforeninger, inklusive Lundgreen’s Invest – China.

Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på betydningen af den globale situation, både politisk og makroøkonomisk, herunder Kinas position i forhold til Ruslands krig mod Ukraine. Selskaberne i investeringsforeningens portefølje har ingen særlig forbindelse til Rusland, og slet ikke i forhold til selskabernes indtjening.

Helt overordnet vil krigen i Ukraine fortsætte med at øge presset på alle finansielle aktiver, indtil der er en løsning i udsigt. Min holdning er, at hos investorer, der ikke ønsker yderligere i risiko i porteføljen bør denne udsigt vægte tungest.

Dog er det min vurdering, at nogle investorer på et tidspunkt vil overveje værdiansættelsen af enkeltselskaber, og starte indkøb af enkeltaktier, som et første skridt tilbage mod en øget aktieallokering igen.

Vi må ikke give en generel anbefaling omkring Lundgreen’s Invest – China, men selskaberne i porteføljen betragter vi som sunde og med et godt indtjeningspotentiale. Som nævnt tidligere mente vi allerede i starten af dette år, at porteføljen var billig, og efter den seneste uges udsalg mener vi, at porteføljen handler med en reel discount.

Der er ingen tvivl om, at verden forbliver urolig en rum tid endnu. Vi sætter meget stor pris på den tillid, som investorerne i Lundgreen’s Invest – China viser ved at forblive investeret i investeringsforeningen. Omvendt kan jeg forsikre, at vi hver dag nøje overvejer porteføljen og justerer aktiebeholdningen efter vores bedste vurdering.

Er der spørgsmål til Lundgreen’s Invest – China står vi naturligvis til rådighed. Det kan være både på mail contact@lundgreens.com eller telefonisk.

Med venlig hilsen,

Peter Lundgreen

Direktør

Lundgreen’s Capital A/S