contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Lundgreen’s Capital – China adskiller sig fra mange andre investeringsforeninger

Lundgreen’s Capital – China adskiller sig fra mange andre investeringsforeninger ved at have en ægte aktiv forvaltning af sine investeringer. Der investeres i både aktier og obligationer således, at man som investor har en samlet investering i kinesiske værdipapirer fordelt på aktier og obligationer i verdens næststørste økonomi. Investeringsforeningen vil have en overvejende andel af sine midler placeret i aktier, hvilket er ca. 2/3 af formuen under forvaltning.
Den aktive tilgang til investeringerne udmærker sig ved, at vi udelukkende investerer i de områder og sektorer, hvor vi vurderer der er, eller opstår, en særlig gunstig udvikling. Dermed er vi væsentligt mere selektive i investeringerne og læner os ikke op ad et indeks, men følger udelukkende vores egen vurdering af mulighederne der er baseret på mange års erfaring med Kina og landets finansmarked.
Aktieandelen opdeles i to kategorier, nemlig value aktier, hvor vi forventer en god langsigtet værditilvækst, samt kinesiske vækstaktier der typisk kan være mellemstore virksomheder.
Det mindre antal aktier i porteføljen i forhold til en bredere investeringsforening, der er inspireret af et aktieindeks, forventer vi giver større kursudsving. Til at balancere disse udsving er der inkluderet en obligationsportefølje i investeringsforeningen, som i udgangspunktet består af erhvervsobligationer. Samlet giver porteføljen investor en balanceret portefølje i kinesiske værdipapirer. Langt størstedelen af de aktier og obligationer som der investeres i er noteret i Hong Kong og New York, men over tid vil investeringerne flytte til Kina i takt med, at Kinas finansmarked udvikler sig.
Det er samtidig filosofien at have en investeringsforening, hvor omkostningsstrukturen er tilpasset de nye tider. Således modtager Lundgreen’s Capital og Skybound Capital tilsammen blot 0,50 pct. om året af den samlede formue for at rådgive Lundgreen’s Capital – China, når formuen overstiger kr. 50 mio. Indtil kr. 50 mio. beregnes ikke rådgivningstillæg.