contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Lundgreen’s Invest – China adskiller sig fra mange andre investeringsforeninger

Lundgreen’s Invest – China adskiller sig fra mange andre investeringsforeninger ved at have en ægte aktiv forvaltning af sine investeringer.
Den aktive tilgang til investeringerne udmærker sig ved, at vi udelukkende investerer i de områder og sektorer, hvor vi vurderer der er, eller opstår, en særlig gunstig udvikling. Dermed er vi væsentligt mere selektive i investeringerne og læner os ikke op ad et indeks, men følger udelukkende vores egen vurdering af mulighederne der er baseret på mange års erfaring med Kina og landets finansmarked.
Aktierne opdeles i to kategorier, nemlig value aktier, hvor vi forventer en god langsigtet værditilvækst, samt kinesiske vækstaktier der typisk kan være mellemstore virksomheder.
Det mindre antal aktier i porteføljen i forhold til en bredere investeringsforening, der er inspireret af et aktieindeks, forventer vi giver større kursudsving. Til gengæld forventer vi at den aktive tilgang og aktive holdning til områder og sektorer på sigt vil give et højere afkast end aktieindeksinvesteringer i Kina eller investeringsforeninger som læner sig op ad et indeks. 
Det er samtidig filosofien at have en investeringsforening, hvor omkostningsstrukturen er tilpasset de nye tider. Således modtager Lundgreen’s Capital og Skybound Capital tilsammen blot 0,50 pct. om året af den samlede formue for at rådgive Lundgreen’s Invest – China, når formuen overstiger kr. 50 mio. Indtil kr. 50 mio. beregnes ikke rådgivningstillæg. I Danmark er Lundgreen’s Invest – China med afstand den investeringsforening, som investerer i kinesiske aktier, der har de laveste omkostninger.