contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Centralinvestorinformation

Ifølge EU’s regler for finansielle virksomheder skal alle investeringsforeninger udarbejde oplysningsskemaet “Central Investorinformation” for den enkelte investeringsforening som udbydes. Dokument på to sider beskriver investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger.
Oplysningerne udarbejdes på samme måde af alle investeringsforeninger inden for EU. Emnerne i dokumentet er bestemt af EU og idéen er at gøre alle investeringsforeninger sammenlignelige.
Oplysningerne er udarbejdet af investeringsforeningen administrator, som i dette tilfælde er Fundmarket A/S.
Central investorinformation