contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Centralinvestorinformation

Ifølge EU’s regler for finansielle virksomheder skal alle investeringsforeninger udarbejde oplysningsskemaet “Central Investorinformation” for den enkelte investeringsforening som udbydes. Dokument på to sider beskriver investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger.

Oplysningerne udarbejdes på samme måde af alle investeringsforeninger inden for EU. Emnerne i dokumentet er bestemt af EU og idéen er at gøre alle investeringsforeninger sammenlignelige.

Oplysningerne er udarbejdet af investeringsforeningen administrator, som i dette tilfælde er UBS Luxemburg. Omkostningsberegningerne følger regelsættet, men  vi vurderer dog, at de samlede årlige omkostninger bliver omkring 1,80 pct. ved en kapital på kr. 300 mio. i stedet for de 1,61 pct. der er angivet i skemaet.

Klik her: China Fund – Central investorinformation – Initial